วันอาทิตย์, ตุลาคม ๐๔, ๒๕๕๒

ปรับแต่ง mysql ให้รับ load หนักแบบง่ายๆ

เราสามารถใช้ template ที่มีมาให้ได้เลยครับ

สำหรับ debian ,ubuntu อยู่นี่ครับ

ls /usr/share/doc/mysql-server-5.1/examples/

my-huge.cnf.gz my-innodb-heavy-4G.cnf.gz my-large.cnf.gz my-medium.cnf.gz my-small.cnf

ของผมใช้ mysql-server-5.1 นะครับ ถ้าใช้ mysql-server-5.0 path จะแตกต่างกัน

ให้ทำการแตกไฟล์โดยสั่ง gunzip filename.gz เราก็จะได้ไฟล์เป็น x.cnf

เช่นผมเลือกใช้ my-huge.cnf.gz สำหรับงานหนักสุดๆของผม

gunzip /usr/share/doc/mysql-server-5.1/examples/my-huge.cnf.gz

cp /usr/share/doc/mysql-server-5.1/examples/my-huge.cnf /etc/mysql/my.cnf

แล้วทำการ restart mysql server ครับ


ปล. mysql server จะจอง RAM สำหรับการใช้งาน มากขึ้นตาม ไฟล์ my-xxx.cnf ที่เราเลือกไปนะครับ ระบบใหญ่ก็ใช้เยอะครับ

บทความ unix load average ที่น่าสนใจ

http://www.teamquest.com/resources/gunther/display/5/index.htm


อ่านเจอมา บันทึกไว้

วันเสาร์, ตุลาคม ๐๓, ๒๕๕๒

ให้ apache แสดง index multiview

1. สร้างไฟล์ .htaccess
2. ใส่ Options Indexes Includes FollowSymLinks MultiViews จากนั้น save แล้วทดสอบ