วันเสาร์, ตุลาคม ๐๓, ๒๕๕๒

ให้ apache แสดง index multiview

1. สร้างไฟล์ .htaccess
2. ใส่ Options Indexes Includes FollowSymLinks MultiViews จากนั้น save แล้วทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น: