วันพุธ, มกราคม ๑๙, ๒๕๕๔

apache virtualhost redirection Directadmin

กรณีต้องการให้ redirect /webmail วึ่งมันชนกับ global setting ของ apache
สามารถทำได้ดังนี้
  1. ไปที่ Custom HTTPD Configurations
  2. เลือก domain
  3. กรอกในช่อง custom ดังนี้
    Redirect permanent /webmail http://www.mydomain.com/mywebmail
รอ 1 นาที Da update จะสามารถใช้ custom webmail ได้

ไม่มีความคิดเห็น: