วันเสาร์, พฤษภาคม ๒๐, ๒๕๔๙

Get Header Webserver

ถ้าอยากรู้ว่า web ที่เรากำลังเข้านั้น ใช้ Web server อะไร Version ไหน
  1. ลอง สั่ง /cgi-bin/ เช่น www.domain.com/cgi-bin/ พอบอกได้ ถ้าไม่ได้ปิดใน apache
  2. อันนี้ ชัวร์กว่า สมมุติว่า domain = domain.com
    telnet domain.com 80
    HEAD / HTTP/1.1
    Host: domain.com
    แล้ว Enter


1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ลองมาชม หุ หุ ^ __ ^