วันพุธ, กรกฎาคม ๐๒, ๒๕๕๑

การทำ LVM


LVM = Logical Volume Management เป็นวิธีการจัดสรรพื้นที่บนอุปกรณ์เก็บข้อมูล ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าการแบ่งพาร์ติชันแบบธรรมดา สามารถขยาย partition ภายหลังได้

บันทึกย่อๆ จากพี่เสือ sutian

การทำ LVM
ให้ทำการเตรียม hd ที่เหลือ ด้วยการ fdisk แล้วเปลี่ยน type ให้เป็น LVM
สมมุติว่า ผมใช้แบ่งแต่ละก้อนหมดเลย ได้ดังนี้
hdb1 = 70 G
hdc1 = 40 G

จากนั้นให้ทำการ create Volume group
#vgcreate datavg /dev/hdb1 /dev/hdc1
#pvscan
#vgdisplay
จากนั้นให้สร้าง Logical volume
#lvcreate -L 20G -n lv00 datavg
#lvscan
จากนั้นให้ทำการ format h/d เพื่อเตรียมใช้งาน
#mke3fs -j /dev/datavg/lv01
จากนั้น mount เพื่อใช้งาน
#mkdir /data1
#mount /dev/datavg/lv01 /data1
ถ้าต้องการให้ mount ตอนบูต
เพิ่มใน /etc/fstab

ถ้าใช้งานไปแล้ว h/d ใกล้เต็ม ก้อขยายได้ดังนี้
#lvextend -L +10G /dev/datavg/lv01
#ext2online /dev/datavg/lv01
เท่านี้ใช้ได้แล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น: