วันพุธ, กรกฎาคม ๐๒, ๒๕๕๑

ติดตั้ง X windows เพิ่มใน Debian

#apt-get install x-window-system gnome thai-system xfonts-thai gdm gdm-themes mozilla-firefox


ถ้า startx ไม่ได้
#dpkg-reconfigure xserver-xfree86

ไม่มีความคิดเห็น: